Edificis Públics

Encara que no tractem aquest punt únicament des del punt de vista residencial, en qualsevol cas les ajudes destinades a edificis de titularitat pública es podran acollir als programes descrits a continuació.

Edificis Públics

PIREP Local

Pla d’Impuls a la Rehabilitació d´Edificis Públics

MÉS >>