Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration. Complement Subvencions NextGen SaintGobain sgSubvenciona és el complement dins del programa Ce3X que permet oferir assessorament en la selecció i instal·lació de sistemes per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis, realitzant […]

Formació específica per Rehabilitació energètica.

Aquest apartat serà específic per a anar compartint formacions interessants sobre la labor especifica d’aquest menester. Estratègies en CE3x per a NextGenEU Estratègies sobre l’envoltant tèrmica en CE3X per projectes de rehabilitació. Estratègies sobre les instal·lacions en CE3X per projectes de rehabilitació.

Jornades presentació Fons NextGeneration EU al COAIB

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears pone a vuestro alcance información actualizada dirigida a arquitectos, comunidades de propietarios, personal funcionario y equipos de gobierno de municipios, a los profesionales del sector de la edificación y a los ciudadanos en general, para dar a conocer el programa de ayudas de los Fondos Europeos.