Subvencions de Fotovoltàiques RD 477/2021

Resolució del Consell de Transció Energètica[…] programa d’incentius lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

EN VIGOR, convocatòria oberta, probablement fons esgotats per a 2022

Plaç de sol·licituds s’inicià el 20 de setembre de 2021 i finalitza quan s’acabi el crèdit o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

El Reial decret 477/2021 estableix un model per a la concessió d’ajudes basat en els mecanismes de cooperació i col·laboració, de conformitat amb l’estructura de l’Estat de les autonomies i el seu àmbit competencial.

En aquest sentit, partint de la competència de l’Estat sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient i bases del règim energètic i miner, s’ha dissenyat un model per a la concessió de les ajudes basat en la col·laboració amb les comunitats autònomes, que poden desenvolupar la tramitació i efectuar la gestió dels fons, d’acord amb criteris ajustats als principis constitucionals i a l’ordre de distribució de competències.

Actuacions subvencionables: Són actuacions subvencionables la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la climatització o producció d’ACS en habitatges.

Import econòmic i règim de concessió i finançament

Any 2021: 0,00 €
Any 2022: 700.000,00 €
Any 2023: 1.000.000,00 €
Any 2024: 500.000,00 €
Any 2025: 105.087,63 €

Publicacions relacionades

Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Guia d’Autoconsum en 5 Passos

Para acercar la normativa al ciudadano, en esta Guía, se incorpora un esquema que resume, en cinco pasos, todo lo necesario para instalar un sistema de autoconsumo explicando cuestiones como los plazos de amortización de la instalación para un hogar medio de 4 residentes que, según los cálculos del IDAE, puede ser de entre 6 a 10 años. Este plazo, además, puede verse acortado gracias a las ayudas e incentivos fiscales que reciben este tipo de instalaciones. Esta guía para ciudadano se detiene también en uno de los aspectos más novedosos de la nueva normativa de autoconsumo: la gestión de los excedentes, es decir, aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente .Hasta la aprobación del real Decreto 244/2019, si el autoconsumidor quería obtener una compensación debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con la nueva normativa puede seguir optando por esa solución, puede almacenar la energía excedentaria en una batería para su uso posterior o, si su instalación no es superior a los 100 kilovatios (kW), puede elegir que la comercializadora de energía le compense por la energía excedentaria en cada factura mensual.

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Principi d’Eficiència Energètica Primer

Llei 10/2022 de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Amb caràcter general

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Dret a la Fotovoltaica

La implantación de paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad está permitida en toda cubierta, tejado y aparcamiento en suelo urbano, sin que se puedan aplicar prohibiciones de carácter general.  La Administración insular  dispone de 6 meses (hasta octubre de 2022) para regular  su  implantación estética y técnica.

MÉS >>