Convocatòries Autonòmiques per a Rehabilitació d’edificis Subvencions Next Generation

En el Butlletí oficial de les Illes Balears, es va publicar l’Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda a les Actuacions de Rehabilitació a Nivell d’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.

Aquesta Ordre serà aplicable a partir del pròxim 19 de desembre de 2021, no obstant això i segons estableix l’articulo *7bis, serà necessari l’informe d’idoneïtat documental per a tramitar-la. Per la qual cosa a efectes pràctics, fins que es muntin les Oficines de Rehabilitació, pendents de conveni amb la CAIB, no podran sol·licitar-se.

Per a sol·licitar la subvenció, es posaran en marxa pròximament, les Oficines de Rehabilitació (OR), les quals ajudaràn a tramitar i conformar tant els tramitis com els projectes per a, en la mesura que sigui possible, ajudar a enviar sol·licituds en forma a la Direcció General d’habitatge i arquitectura, els quals adjudiquen els fons.

Mentre tot això ocorre, podeu consultar la convocatòria en el link i remetre els vostres dubtes en la zona de contacte que també us destaquem a continuació.

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>