Convocatòries Autonòmiques per a Rehabilitació d’edificis Subvencions Next Generation

En el Butlletí oficial de les Illes Balears, es va publicar l’Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda a les Actuacions de Rehabilitació a Nivell d’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.

Aquesta Ordre serà aplicable a partir del pròxim 19 de desembre de 2021, no obstant això i segons estableix l’articulo *7bis, serà necessari l’informe d’idoneïtat documental per a tramitar-la. Per la qual cosa a efectes pràctics, fins que es muntin les Oficines de Rehabilitació, pendents de conveni amb la CAIB, no podran sol·licitar-se.

Per a sol·licitar la subvenció, es posaran en marxa pròximament, les Oficines de Rehabilitació (OR), les quals ajudaràn a tramitar i conformar tant els tramitis com els projectes per a, en la mesura que sigui possible, ajudar a enviar sol·licituds en forma a la Direcció General d’habitatge i arquitectura, els quals adjudiquen els fons.

Mentre tot això ocorre, podeu consultar la convocatòria en el link i remetre els vostres dubtes en la zona de contacte que també us destaquem a continuació.

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>