Programa 5 – RD 853/2021

LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT

Arran de la publicació del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial derivats dels Fons Europeus (Next Generation), el Ministerio de Transportes, Mobillidad y Agenda Urbana, el Consell Superior d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) han consensuat el contingut del: Llibre de l’Edifici Existent.

El Llibre de l’Edifici Existent o, si no n’hi ha, un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, serà obligatori per sol·licitar ajudes per a la rehabilitació residencial derivades del Reial Decret 835/2021.

A continuació, s’indiquen diferents enllaços que seran útils per a la redacció del Llibre de l’Edifici Existent.

Sobre això, indicar que el RD 835/2021 preveu que sigui l’Administració Autonòmica la que convoqui els ajuts i estableixi a partir de quina data es poden sol·licitar, però actualment (setembre 2022) s’està pendent de la convocatòria esmentada.

Enllaços

RD 835/2021

Índex comentat: Llibre de l’Edifici Existent

Model: Llibre de l’Edifici Existent

Contractes tipus:

PENDENT DE CONVOCATÒRIA AUTONÒMICA PER ORDRE DEL CONSELLER


Formacions Relacionades

Encabezado


Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor


Encabezado


Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor


Encabezado


Lorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolorLorem ipsum dolor


Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>