Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte de tota la societat i sens dubte del sector de l’edificació, però sense oblidar un altre repte rellevant, que és la sostenibilitat, la circularitat i la reducció de la generació de residus. En aquest sentit s’entén perfectament que l’RD 853/21 està alineat amb els objectius europeus de reducció dels Residus de Construcció i Demolició (RCD), condicionant-se les ajudes a aconseguir que un alt percentatge d’aquests, es prepari per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació, d’igual manera que es tendeix al fet que els projectes i tècniques de construcció afavoreixin la circularitat i promoguin la retirada de l’amiant en els edificis, aprofitant aquestes intervencions.

A tal efecte el CSCAE ens brinda la siguiente guia i eina, que pot servir per a la justificació dels residus.

Publicacions relacionades

Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU

Recientemente han sido modificadas las Ordenes 24/2022 y 31/2022, correspondientes a la solicitud de ayudas para la redacción de Proyectos de rehabilitación de viviendas y Libros del edificio existentes (Programas 5a y 5b), así como a las obras de rehabilitación a nivel de edificio de viviendas (Programa 3) y obras de rehabilitación de viviendas (Programa 4).

En origen ambas convocatorias terminaban día 1 de septiembre, quedando ahora prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agote, en este período, la cuantía económica asignada a cada convocatoria.

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>