Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte de tota la societat i sens dubte del sector de l’edificació, però sense oblidar un altre repte rellevant, que és la sostenibilitat, la circularitat i la reducció de la generació de residus. En aquest sentit s’entén perfectament que l’RD 853/21 està alineat amb els objectius europeus de reducció dels Residus de Construcció i Demolició (RCD), condicionant-se les ajudes a aconseguir que un alt percentatge d’aquests, es prepari per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació, d’igual manera que es tendeix al fet que els projectes i tècniques de construcció afavoreixin la circularitat i promoguin la retirada de l’amiant en els edificis, aprofitant aquestes intervencions.

A tal efecte el CSCAE ens brinda la siguiente guia i eina, que pot servir per a la justificació dels residus.

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>