PREE 5000

Reial Decret 691/2021

Objectiu: Impulsar actuacions en municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en què totes les entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants de reforma d’edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixi la reducció del consum denergia final i de les emissions de diòxid de carboni.

REQUISITS:

 • Actuacions no començades
 • Reducció d´EPNR en un 30%
 • Millora d´una lletra CO2
 • Edifici anterior al 2007
 • Compliment DB-HE
 • Compliment del RITE

BENEFICIARIS:

 • Persones físiques
 • Persones Jurídiques
 • CCPP
 • EELL
 • Empreses explotadores
 • Arrendataris
 • Concessionàries
 • ESEs i comunitats energètiques

NO SUBVENCIONABLE:

 • Edificis de nova planta
 • Ampliació de superfície o volum construït
 • Canvis d’usos en edificis
CAIB

COMPATIBILITAT:

Compatibles amb altres ajudes sempre que no cobreixi el mateix cost.

TIPOLOGIES D’ACTUACIONS

TIPUS 1: ENVOLTANT

Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.

Origen CSCAE
TIPUS 2: RENOVABLES

Millora de l’eficiència energètica i d’energia renovable en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

Origen CSACE
 • 2.1 Substitució d’energia convencional per solar tèrmica.
 • 2.2 Substitució d’energia convencional per geotèrmica.
 • 2.3 Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
 • 2.4 Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en els subtipus 2.1 a 2.3
 • 2.5 Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
Origen CSCAE
TIPUS 3: IL·LUMINACIÓ

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Origen CSCAE

AJUDA:

OPCIÓ A

Edificis unifamiliars

Residencial col·lectiva

Altres usos

OPCIÓ B

1 a varis habitatges

Locals

Parts d’un edifici


UTILITATS:

Reial Decret 691/2021 PREE 5000

Convocatòria Autonòmica

TRAMITACIÓ:

Sol·licitud de l’ajuda

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>