PREE 5000

Reial Decret 691/2021

Objectiu: Impulsar actuacions en municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en què totes les entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants de reforma d’edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixi la reducció del consum denergia final i de les emissions de diòxid de carboni.

REQUISITS:

 • Actuacions no començades
 • Reducció d´EPNR en un 30%
 • Millora d´una lletra CO2
 • Edifici anterior al 2007
 • Compliment DB-HE
 • Compliment del RITE

BENEFICIARIS:

 • Persones físiques
 • Persones Jurídiques
 • CCPP
 • EELL
 • Empreses explotadores
 • Arrendataris
 • Concessionàries
 • ESEs i comunitats energètiques

NO SUBVENCIONABLE:

 • Edificis de nova planta
 • Ampliació de superfície o volum construït
 • Canvis d’usos en edificis
CAIB

COMPATIBILITAT:

Compatibles amb altres ajudes sempre que no cobreixi el mateix cost.

TIPOLOGIES D’ACTUACIONS

TIPUS 1: ENVOLTANT

Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.

Origen CSCAE
TIPUS 2: RENOVABLES

Millora de l’eficiència energètica i d’energia renovable en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

Origen CSACE
 • 2.1 Substitució d’energia convencional per solar tèrmica.
 • 2.2 Substitució d’energia convencional per geotèrmica.
 • 2.3 Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
 • 2.4 Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en els subtipus 2.1 a 2.3
 • 2.5 Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
Origen CSCAE
TIPUS 3: IL·LUMINACIÓ

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Origen CSCAE

AJUDA:

OPCIÓ A

Edificis unifamiliars

Residencial col·lectiva

Altres usos

OPCIÓ B

1 a varis habitatges

Locals

Parts d’un edifici


UTILITATS:

Reial Decret 691/2021 PREE 5000

Convocatòria Autonòmica

TRAMITACIÓ:

Sol·licitud de l’ajuda

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU

Recientemente han sido modificadas las Ordenes 24/2022 y 31/2022, correspondientes a la solicitud de ayudas para la redacción de Proyectos de rehabilitación de viviendas y Libros del edificio existentes (Programas 5a y 5b), así como a las obras de rehabilitación a nivel de edificio de viviendas (Programa 3) y obras de rehabilitación de viviendas (Programa 4).

En origen ambas convocatorias terminaban día 1 de septiembre, quedando ahora prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agote, en este período, la cuantía económica asignada a cada convocatoria.

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>