ACTUALITZACIÓ DE LA GUÍA SOBRE DESGRAVACIONS FISCALS PER A REHABILITACIÓ

Com a resposta al RDL 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Consell Superior d’Arquitectes d’Espanya, en col·laboració amb el Consell General d’Economistes, ha publicat una Guia sobre desgravacions fiscals per rehabilitació d’habitatges i edificis residencials.

Aquesta guia resumeix de forma molt explicativa les tres vies per les quals es poden sol·licitar deduccions fiscals, conseqüència de les obres de rehabilitació d’habitatges i edificis.

Màxima deducció 5.000€/any.

  • Deduccions del 40% en les quantitats satisfetes en obres en habitatge habitual o llogat, si es redueix el consum d’energia primària no renovable almenys un 30%. Màxima deducció 7.500€/any.

Màxima deducció 7.500€/any.

  • Deduccions del 60% de les quantitats satisfetes en obra, en edificis d’habitatges, si la reducció del consum d’energia primari no renovable és d’almenys 30%, o s’obté una classe energètica A o B.

Base màxima deductible 5.000€/any.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per a excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir un màxim de 15.000€.

A més de les deduccions anteriorment esmentades hi haurà casos pels quals es podrà tributar l’obra a l’IVA reduït.

Paral·lelament, indicar que les deduccions indicades es practicaran per als períodes impositius 2021, 2022, 2023 i 2024.

Finalment, destacar, que només seran deduïbles els pagaments realitzats mitjançant targetes de crèdit/dèbit o transferències bancàries.

Guia actualitzada en gener de 2024.

Guia del CSCAE

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>