Aquest apartat serà específic per a anar compartint formacions interessants sobre la labor especifica d’aquest menester.

Estratègies en CE3x per a NextGenEU

Estratègies sobre l’envoltant tèrmica en CE3X per projectes de rehabilitació.

Estratègies sobre les instal·lacions en CE3X per projectes de rehabilitació.