AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte de tota la societat i sens dubte del sector de l’edificació, però sense oblidar un altre repte rellevant, que és la sostenibilitat, la circularitat i la reducció de la generació […]

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del sector de la construcció, en general, sobre les possibilitats del SATE. La jornada comptarà amb les intervencions de la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera; la presentació del gerent d’ANFAPA, Robert […]

Campaña de difusión del Ministerio de trasporte, movilidad y Agenda Urbana.

Campaña de difusión del Ministerio de transporte, movilidad y Agenda Urbana, sobre las Ayudas Europeas para la rehabilitación de viviendas Tanto para arquitectos como para particulares que puedan acabar en esta web, es muy interesante el vídeo que ha producido el Ministerio, puesto que ejemplifica muy bien las dudas y preguntas que normalmente tienen las […]

Subvencions Millora de l’Eficiència Energètica a habitatges. Programa 4 RD853/21 Ordre 31/22

Actualitzada a 10/07/2023 Podran ser destinataris i demanar els ajuts corresponents al Programa 4, referent a ajuda per a les actuacions de millora de l’a ‘Eficiència energètica en habitatges, tant siguin individuals con formin part d’un bloc d’habitatges. Destinataris i requisits. Articulo 41 RD853/21 Articulo 42 RD853/21 Subvencions per habitatge: Fase 1: 1.- El cost […]

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration. Complement Subvencions NextGen SaintGobain sgSubvenciona és el complement dins del programa Ce3X que permet oferir assessorament en la selecció i instal·lació de sistemes per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis, realitzant […]

Subvencions Rehabilitació d’edificis de vivendes. Programa 3 RD853/21 Ordre 31/22

Podran ser destinataris i sol·licitar les ajudes corresponents al Programa 3, referent a ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici previstes en aquesta convocatòria: Destinataris i requisits. Artícle 31 RD853/21 Artícle 32 RD853/21 Subvencions per vivenda: Fase 1: Documentació a presentar Aquests documents s’aportaran cadascun d’ells en arxiu independent en format PDF el […]

Convocatòries Autonòmiques per a Rehabilitació d’edificis Subvencions Next Generation

En el Butlletí oficial de les Illes Balears, es va publicar l’Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda a les Actuacions de Rehabilitació a Nivell d’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en […]