Convocatòries Autonòmiques per a Rehabilitació d’edificis Subvencions Next Generation

En el Butlletí oficial de les Illes Balears, es va publicar l’Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda a les Actuacions de Rehabilitació a Nivell d’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en […]

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

Formació específica per Rehabilitació energètica.

Aquest apartat serà específic per a anar compartint formacions interessants sobre la labor especifica d’aquest menester. Estratègies en CE3x per a NextGenEU Estratègies sobre l’envoltant tèrmica en CE3X per projectes de rehabilitació. Estratègies sobre les instal·lacions en CE3X per projectes de rehabilitació.

Calculadora d’Ajudes a la Rehabilitació.

Per a oferir una eina més als col·legiats el CSCAE ha desenvolupat la Calculadora d’Ajudes a la Rehabilitació. La sessió informativa per Teams que va tenir lloc el passat 22 de setembre, ha deixat a la disposició dels arquitectes col·legiats l’eina professional de la calculadora d’Ajudes a la Rehabilitació per a promoure el lideratge en […]

Llibre de l’Edifici Existent. Convocatòria Autonmica Publicada.

Després de l’anunci per part de la Conselleria de mobilitat i habitatge dijous passat de la ràpida obertura de les 11 oficines d’ajuda a la rehabilitació, aquest dissabte, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’Ordre 24/2022 convocant les ajudes per a la redacció de Projectes i Llibres de l’Edifici Existents. […]

Presentació de l’Oficina d’Ajuda a la Rehabilitació (OAR)

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), com a Col·legi Professional, compromès amb la societat, ha posat en marxa l’Oficina d’Ajuda a la Rehabilitació (OAR), en coordinació amb la Xarxa OAR del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) per a donar suport als arquitectes, als ciutadans i municipis de les illes que […]

Enlaces de Interés

Ministerio de Transición Ecológica IDAE Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques Calculadora d’Eficiència Fotovoltaica

Jornades presentació Fons NextGeneration EU al COAIB

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears pone a vuestro alcance información actualizada dirigida a arquitectos, comunidades de propietarios, personal funcionario y equipos de gobierno de municipios, a los profesionales del sector de la edificación y a los ciudadanos en general, para dar a conocer el programa de ayudas de los Fondos Europeos.